Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése által tárgyalt előterjesztések


Ezen az oldalon a 2014. novemberében megalakult új testület üléseinek anyagai találhatók meg.
Az összes előterjesztés megtekintéséhez kattintson
IDE!


A közgyűlés összes anyagának ülésenként történő letöltéséhez kattintson IDE!

 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 53) - Frissít
Művelet Ülés időpontja Ssz. Cím Dokumentumok
Vélemény  2017.03.23  1  A Pécsi Rendőrkapitányság beszámolója Pécs Megyei Jogú Város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a 2017. évi feladatokról   Részletek
Vélemény  2017.03.23  2  A Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló   Részletek
Vélemény  2017.03.23  3  A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Részletek
Vélemény  2017.03.23  4  A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása, a díjak felülvizsgálata.   Részletek
Vélemény  2017.03.23  5  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása, a közszolgáltatró kijelölése, a hulladék gazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése.   Részletek
Vélemény  2017.03.23  5  A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított szolgáltatások térítési díjairól szóló 8/2015. (lll.31.) önkormányzati rendelet módosítása   Részletek
Vélemény  2017.03.23  6  Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Részletek
Vélemény  2017.03.23  7  Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2017. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítása   Részletek
Vélemény  2017.03.23  8  Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása   Részletek
Vélemény  2017.03.23  9  A Kertvárosi Óvoda magasabb vezetőjének megbízása   Részletek
Vélemény  2017.03.23  10  Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása   Részletek
Vélemény  2017.03.23  11  Az Elszámolóház Alapító Okiratának módosítása és Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása   Részletek
Vélemény  2017.03.23  12  Az Elszámolóház "Épület javítási, karbantartási feladatok ellátása" illetve "Karbantartási anyagok adásvétele" tárgyú közbeszerzési eljárása vonatkozásában felmerülő éven túli kötelezettségvállalás engedélyezése   Részletek
Vélemény  2017.03.23  13  Döntés a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. pályázatokon való részvételéről, valamint garanciális munkák fedezetének biztosítása   Részletek
Vélemény  2017.03.23  14  Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” című felhívására Arad-Pécs 2017-2018. évi testvérvárosi programjainak finanszírozására   Részletek
Vélemény  2017.03.23  15  "Múzeumi Élménytér kialakítása a Pécsi Tímárházban" tárgyú pályázat benyújtása (EFOP-4.1.9-16)   Részletek
Vélemény  2017.03.23  16  Hulladékszállítási közszolgáltatás fejlesztésére irányuló részletes konzorciumi megállapodás megkötése (KEHOP-3.2.1.)   Részletek
Vélemény  2017.03.23  17  "Pécs város turisztikai információs pont kialakítása a Széchenyi tér 1. szám alatt" című pályázat Támogatási Szerződésének 1. számú módosítása (TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00001)   Részletek
Vélemény  2017.03.23  18  A BIOKOM Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása   Részletek
Vélemény  2017.03.23  19  Helyi közutak és tartozékai kialakításával és fenntartásával kapcsolatos eseti közszolgáltatási szerződés módosítása a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel   Részletek