Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése által tárgyalt előterjesztések

 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 334) - Frissít
Művelet Ülés időpontja Ssz. Cím Dokumentumok
Vélemény  2018.04.19  1  A Pécsi Rendőrkapitányság beszámolója Pécs M. J. Város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a 2018. évi feladatokról   Részletek
Vélemény  2018.04.19  2  A Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló   Részletek
Vélemény  2018.04.19  3  Hortobágyi kényszermunkatáborba elhurcoltak emlékművének felállításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Részletek
Vélemény  2018.04.19  4   A pécsi koncepciós bányamérnökper áldozatainak emlékére készült emléktábla elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Részletek
Vélemény  2018.04.19  5  Pécs Építési Szabályzatának És Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) Önkormányzati rendelet módosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala   Részletek
Vélemény  2018.04.19  6  Pécs város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló rendeletének és településképi arculati kézikönyvének 2018. évi 1. sz. módosítása   Részletek
Vélemény  2018.04.19  7  Egyes önkormányzati hatósági ügyekről rendelkező önkormányzati rendeletek módosítása   Részletek
Vélemény  2018.04.19  8  Az Apáczai Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat lezárása, és döntés az óvodavezető személyéről   Részletek
Vélemény  2018.04.19  9  A Nyugati Városrészi Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat lezárása, és döntés az óvodavezető személyéről   Részletek
Vélemény  2018.04.19  10  A Városközponti Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat lezárása, és döntés az óvodavezető személyéről   Részletek
Vélemény  2018.04.19  11  A városi térfigyelő kamerarendszer két évre vonatkozó karbantartási és javítási munkáinak megrendeléséhez a 2019-2020 évre vonatkozóan pénzügyi kötelezettségvállalás   Részletek
Vélemény  2018.04.19  12  Janus Pannonius Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása   Részletek
Vélemény  2018.04.19  13  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésszervezési feladatainak jövőbeni ellátása   Részletek
Vélemény  2018.04.19  14  A BIOKOM Nonprofit Kft-vel az Ispitaljai Fásítási Program végrehajtására kötött 08-8/2022-2/2016. iktatószámú szerződés 4. módosítása   Részletek
Vélemény  2018.04.19  15  Tettye Forrásház Zrt-vel kötött keretmegállapodás mellékletének módosítása és adás-vételi keretszerződés kötése a Tettye Forrásház Zrt-vel.   Részletek
Vélemény  2018.04.19  16  Pécs Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosítása   Részletek
Vélemény  2018.04.19  17  Üzemcsarnok építés a Pécsi Ipari Parkban tárgyú TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00004 projekttel kapcsolatos döntések meghozatala   Részletek
Vélemény  2018.04.19  18  Feladatátadási megállapodás megkötése a Csorba Győző Könyvtárral (EFOP-4.1.8-16-2017-00013)   Részletek
Vélemény  2018.04.19  20  A Kertvárosi többkorosztályos játszótér című pályázat benyújtása, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében meghirdetett felhívásra   Részletek
Vélemény  2018.04.19  21  Az egészségfejlesztés iránti elkötelezettség megerősítése az Egészséges Városok program 30. évfordulója alkalmából   Részletek