Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése 2014. novemberében megalakult új testülete által hozott határozatok

Az összes határozat megtekintéséhez kattintson IDE!

 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 77) - Frissít
Ülés időpontja Határozat száma Szövegrész a címben Dokumentumok
 2018.11.15  254/2018. (XI.15.)  az intézmények alapító okiratának módosításáról   Részletek
 2018.11.15  253/2018. (XI.15.)  a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Fészek Bölcsődéjében szolgáltatás változásáról, az intézmény alapító okiratának módosításáról   Részletek
 2018.11.15  251/2018. (XI.15.)  Pécs Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyvének 2018. évi 2. sz. módosításáról   Részletek
 2018.10.18  249/2018. (X.18.)  Polgármesteri beszámolóról, lejárt határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről   Részletek
 2018.10.18  248/2018. (X.18.)  Alapítványok Polgármesteri keretből történő támogatásáról   Részletek
 2018.10.18  247/2018. (X.18.)  az Alpok-Adria Ösztöndíj Program megszüntetéséről   Részletek
 2018.10.18  246/2018. (X.18.)  a Pécs, Üszögi víztároló 01567 és 01563 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásaáról   Részletek
 2018.10.18  245/2018. (X.18.)  a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet előírásának alkalmazásáról a házi szennyvíz beemelők villamos energia ellátása tekintetében   Részletek
 2018.10.18  244/2018. (X.18.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és tárgyi eszköz nyilvántartásában lévő víziközmű vagyontárgyak selejtezéséről   Részletek
 2018.10.18  243/2018. (X.18.)  a PÉTÁV Kft. bankgarancia nyújtásának jóváhagyásáról   Részletek
 2018.10.18  242/2018. (X.18.)  Közszolgáltatási szerződés megkötéséről a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.-vel   Részletek
 2018.10.18  241/2018. (X.18.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. között megkötött haszonbérleti szerződés módosításáról   Részletek
 2018.10.18  240/2018. (X.18.)  finanszírozási szerződés módosításáról a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal az Integrált Nappali Szociális Intézmény pályázati támogatásához   Részletek
 2018.10.18  239/2018. (X.18.)  az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel elektromosautó töltőállomások telepítése és üzemeltetése tárgyában kötött együttműködési megállapodás 1. számú módosításáról   Részletek
 2018.10.18  238/2018. (X.18.)  az Egészséges Városért Alapítvány alapító okiratának módosításáról   Részletek
 2018.10.18  237/2018. (X.18.)  az Eck Imre Közalapítvány alapító okiratának módosításáról   Részletek
 2018.10.18  236/2018. (X.18.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításával összefüggő döntések meghozataláról   Részletek
 2018.10.18  235/2018. (X.18.)  Oktatási és nevelési intézmények számára kiírt faültetési pályázat eredményéről   Részletek
 2018.10.18  234/2018. (X.18.)  támogatási kérelem benyújtásáról a „TOP-6.8.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című pályázati felhívásra   Részletek
 2018.10.18  233/2018. (X.18.)  Óvodai és bölcsődei fejlesztési projektekhez kapcsolódó támogatási szerződések módosításáról a határidő és a projekt összköltsége tekintetében (TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00001; 00002; 00005; 00006; és 00007)   Részletek