Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése 2014. novemberében megalakult új testülete által hozott határozatok

Az összes határozat megtekintéséhez kattintson IDE!

 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 66) - Frissít
Ülés időpontja Határozat száma Szövegrész a címben Dokumentumok
 2018.02.15  37/2018. (II.15.)  Integrált Szociális Intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosításáról   Részletek
 2018.02.15  36/2018. (II.15.)  Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Alapító Okiratának valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról   Részletek
 2018.01.25  28/2018. (I.25.)  polgármesteri beszámolóról, lejárt határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről   Részletek
 2018.01.25  27/2018. (I.25.)  együttműködési megállapodásról a Pécsi Tudományegyetemmel városfejlesztési adatgyűjtő, elemző és szolgáltató központ kialakításáról   Részletek
 2018.01.25  26/2018. (I.25.)  finanszírozási szerződés megkötéséről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal az Integrált Nappali Szociális Intézmény pályázati támogatásához   Részletek
 2018.01.25  25/2018. (I.25.)  a Csorba Győző Könyvtár Szervezetei és Működési Szabályzatának módosításáról   Részletek
 2018.01.25  24/2018. (I.25.)  a Kerek Világ Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról   Részletek
 2018.01.25  23/2018. (I.25.)  a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Investmentor Agency Tanácsadó Nonprofit Kft. között kötendő együttműködési megállapodás aláírásának jóváhagyásáról   Részletek
 2018.01.25  22/2018. (I.25.)  a Vasasért Egyesülettel kötött haszonbérleti szerződés módosításáról pályázati megfelelés céljából   Részletek
 2018.01.25  21/2018. (I.25.)  a Pécs, Tüskésréten található 23583 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről   Részletek
 2018.01.25  20/2018. (I.25.)  a Csontváry utcai rendelőintézetbe költöző alapellátó háziorvosok részére telephely használathoz hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról   Részletek
 2018.01.25  19/2018. (I.25.)  a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról   Részletek
 2018.01.25  18/2018. (I.25.)   a városi víziközművagyont érintő döntések meghozataláról   Részletek
 2018.01.25  17/2018. (I.25.)  „Múzeumi élménytér kialakítása a pécsi Tímárházban” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról (EFOP-4.1.9-16-2017-00032)   Részletek
 2018.01.25  15/2018. (I.25.)  támogatási szerződés megkötéséről "A Csorba Győző Könyvtár integrált fej-lesztése" című projekthez kapcsolódóan (EFOP-4.1.8-16-2017-00013)   Részletek
 2018.01.25  14/2018. (I.25.)  támogatási szerződés megkötéséről a „Városi szintű szociális rehabili-táció Pécsett” című projekthez kapcsolódóan (TOP-6.9.1.-16-PC1-2016-00001)   Részletek
 2018.01.25  13/2018. (I.25.)  a pécsi „Világörökségi Negyed fejlesztése” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról (GINOP-7.1.6-16-2017-00006)   Részletek
 2018.01.25  12/2018. (I.25.)  "Kertvárosi rendelő kialakítása" című pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról (TOP-6.6.1-15, TOP-6.5.1-15)   Részletek
 2018.01.25  11/2018. (I.25.)  tulajdonosi döntés meghozataláról a Pécs, Kórház u. 6. számú épület bontásáról   Részletek
 2018.01.25  10/2018. (I.25.)  eseti közszolgáltatási szerződés kötéséről a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel a helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló Pécsi Köztemető növényállománya fenntartási munkáinak elvégzésére   Részletek