Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése által 1996 óta hozott határozatok

 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 566) - Frissít
Ülés időpontja Határozat száma Szövegrész a címben Dokumentumok
 2018.04.19  8682018. (IV.19.)  a Városközponti Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat lezárásáról, és az óvodavezető személyéről való döntésről   Részletek
 2018.05.17  150/2018. (V.17.)  Polgármesteri beszámolóról, lejárt határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről   Részletek
 2018.05.17  149/2018. (V.17.)  Pécs Városi Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználására vonatkozó beszámolóról   Részletek
 2018.05.17  148/2018. (V.17.)  a 2017. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékeléséről (beszámolóról)   Részletek
 2018.05.17  147/2018. (V.17.)  Pécs Város Kábítószer-ellenes Egyeztető Fóruma működtetéséről   Részletek
 2018.05.17  146/2018. (V.17.)  a Közalapítvány az "Újhegyi Városrészért" Választókörzeti keretből történő támogatásáról   Részletek
 2018.05.17  145/2018. (V.17.)  Alapítványok Polgármesteri keretből történő támogatásáról   Részletek
 2018.05.17  144/2018. (V.17.)  a Bázis Szobrász Egyesülettel kötött haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről   Részletek
 2018.05.17  143/2018. (V.17.)  a PÉSZ 24. sz. módosítási eljárás lefolytatásához szükséges kiemelt fejlesztési területek kijelöléséről   Részletek
 2018.05.17  142/2018. (V.17.)  a Pécs, Benke dűlő 0208/47 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról   Részletek
 2018.05.17  141/2018. (V.17.)  Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek 2018. évi működtetési és üzemeltetési költségkeretének felosztásáról   Részletek
 2018.05.17  140/2018. (V.17.)  a Pécs, Égervölgyi, Abaligeti úti és Bányavasút utcai partfalkárosodások helyreállítására irányuló vis maior igények benyújtásáról   Részletek
 2018.05.17  139/2018. (V.17.)  Csapadékvíz elvezető rendszerek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos eseti közszolgáltatási szerződés megkötéséről a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel   Részletek
 2018.05.17  138/2018. (V.17.)  Városüzemeltetési Közfeladat Ellátási Szerződés módosításáról, új szerződés megkötéséről   Részletek
 2018.05.17  137/2018. (V.17.)  Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2018. évi díjkompenzációjáról szóló Támogatási Szerződés utólagos jóváhagyásáról   Részletek
 2018.05.17  136/2018. (V.17.)  a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról és haszonbérleti szerződésének megkötéséről   Részletek
 2018.05.17  135/2018. (V.17.)  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról   Részletek
 2018.05.17  134/2018. (V.17.)  nyilatkozatról a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására szolgáló pályázathoz   Részletek
 2018.05.17  133/2018. (V.17.)  a Tüke Busz Zrt. lekötött tartalékába történő tőkebefizetésről, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tüke Busz Zrt. között megkötött kezességvállalási díjról szóló megállapodás módosításáról   Részletek
 2018.05.17  132/2018. (V.17.)  a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága gazdasági vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról   Részletek