Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Bizottságainak határozatai

 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 235) - Frissít
Bizottság neve Ülés időpontja Határozat száma Szöveges rész a címben Dokumentumok
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.06.06  173/2018. (VI.06.)  „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” program keretében a "Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodája és a Kicsikék Bölcsőde, valamint a pécsi Budai Nagy Antal utcai Óvoda és bölcsőde, Napsugár bölcsőde intézmény épületének teljes külső és belső felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (TOP-6.2.1-15)   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.06.06  174/2018. (VI.06.)  „Misina tető fejlesztése című projekt keretében MIÉNK – Misina Integrált Élmény Központ kiállítás tervezése és megvalósítása” tárgyú beszerzési eljárás megindítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.06.06  175/2018. (VI.06.)  Ifjúsági ház és Centrum parkoló fejlesztése” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007)   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.06.06  176/2018. (VI.06.)  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére Microsoft licencek hasz-nálati jogának megszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.06.06  177/2018. (VI.06.)  Önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása tárgyában létrejött keretmegállapodás alapján konzultációs eljárás III. megindításáról (Magaslati út, Ang-ster József utca, Petőfi – Bálicsi út 2. ütem)   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.06.06  178/2018. (VI.06.)  Pécs, Gyár utca vízellátása és szennyvízelvezetése tárgyú kivitelezési beszerzési eljárás megindítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.05.23  156/2018. (V.23.)  „Eszközbeszerzési eljárás megindítása az EFOP-4.1.8-16-2017-00013 – A Csorba Győző Könyvtár integrált fejlesztése c. projekthez kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.05.16  116/2018. (V.16.)  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére tanácsadói szolgáltatás igénybevétele a GDPR rendelet szabályainak való megfelelés átvilágításához tárgyú beszerzési eljárás lezárása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.05.16  117/2018. (V.18.)  Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett projekt keretében a hirdi orvosi rendelő fejlesztéséhez(TOP-6.6.1-16) és a TOP-6.2.1-15 projekt keretében a Keleti városrészi óvoda hirdi tagóvodájának felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.05.16  118/2018. (V.16.)  "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében rendelők felújításának műszaki ellenőri szolgáltatásának ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása(TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001)   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.05.16  119/2018. (V.16.)  "A TOP-6.3.2-16 „Zöld város kialakítása” program keretében tervezési program a Zöld Kapu projekt tervezéséhez" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.05.16  120/2018. (V.16.)  A "TOP-6.5.1-15 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése program keretében a Jókai Mór Általános Iskola valamint az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése és épületek felújítása " tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.05.16  145/2018. (V.16.)  A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pannon Hőerőmű Energiatermelő és Szolgáltató Zrt. részéről a Tüskésréten önkormányzati ingatlanokon tervezett csereerdősítéshez tulajdonosi nyilatkozat megadásáról szóló 343/2017. (07.27.) számú határozatának módosítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.05.16  146/2018. (V.16.)  „A bölcsődei, óvodai és iskolai intézmények energetikai korszerűsítési projektjeihez kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (TOP-6.5.1-16)   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.05.16  147/2018. (V.16.)  „A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában” című pályázat kapcsán megkötendő in-house szerződés megkötése (TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001)   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.05.16  148/2018. (V.16.)  Megyeri tér fejlesztése projekthez kapcsolódó "soft" programok feladatának ellátása tárgyú megbízási szerződés megkötése (TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00005)   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.05.16  149/2018. (V.16.)  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére információ biztonságot támogató tanácsadói szolgáltatás igénybevétele tárgyú beszerzési eljárás megindítása   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2018.05.15  71/2018. (V.15)  Modern Városok Program keretében „Beruházási sportkoncepció kidolgozásához szükséges projektelemek megvalósításának koordinálása” tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása(GF/JSZF/1061/10/2016)   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2018.05.15  72/2018. (V.15)  A TOP-6.6.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”, illetve a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése„ projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry utca 23912/140 helyrajzi számú intézmény korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés 2. sz. módosításának kiegészítése   Részletek
 Jogi és Ügyrendi Bizottság  2018.05.15  73/2018. (V.15)  Nemzeti Kosárlabda Akadémia területrendezési és közműépítési munkáira kötött vállalkozási szerződés 3. számú módosítása   Részletek