Dokumentumok
Pécs MJV Önkormányzata Bizottságainak állásfoglalásai

 Segítség a szűréshez:
-
1. lap (Összesen: 303) - Frissít
Bizottság neve Ülés időpontja Állásfoglalás száma Szöveges rész a címben Dokumentumok
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  310/2018. (10.17.)  A „Pécs Megyei Jogú Város közösségi közlekedés fejlesztése” című projekt keretében új csarnoképület kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (IKOP-3.2.0-15-2017-00021)   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  314/2018. (10.17.)  A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 11/2018. (lll.20.) önkormányzati rendelet módosítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  315/2018. (10.17.)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat, valamint a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés módosítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  316/2018. (10.17.)  A Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt.-vel kapcsolatos személyi kérdések és az alapszabály módosítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  317/2018. (10.17.)  A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. felügyelőbizottságába új tag választása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  318/2018. (10.17.)  Intézmények működésének racionalizálása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  319/2018. (10.17.)  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére internet és béreltvonali adatkapcsolat szolgáltatás igénybevételéhez forrás biztosítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  320/2018. (10.17.)  „A bölcsődei, óvodai és iskolai intézmények energetikai korszerűsítési projektjeihez kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítése TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00001, TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00002, TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00003, TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00004, TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00005” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó többlet forrás biztosítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  321/2018. (10.17.)  Óvodai és bölcsődei fejlesztési projektekhez kapcsolódó támogatási szerződések módosítása a határidő és a projekt összköltsége tekintetében (TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00001; 00002; 00005; 00006; és 00007)   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  322/2018. (10.17.)  Támogatási kérelem benyújtása a „TOP-6.8.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című pályázati felhívásra   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  323/2018. (10.17.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításával összefüggő döntések meghozatala   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  324/2018. (10.17.)  Az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel elektromosautó töltőállomások telepítése és üzemeltetése tárgyában kötött együttműködési megállapodás 1. számú módosítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  325/2018. (10.17.)  Finanszírozási szerződés módosítása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal az Integrált Nappali Szociális Intézmény pályázati támogatásához   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  326/2018. (10.17.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. között megkötött haszonbérleti szerződés módosítása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  327/2018. (10.17.)  Közszolgáltatási szerződés megkötése a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.-vel   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  328/2018. (10.17.)  A PÉTÁV Kft. bankgarancia nyújtásának jóváhagyása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  329/2018. (10.17.)  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és tárgyi eszköz nyilvántartásában lévő víziközmű vagyontárgyak selejtezése   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  330/2018. (10.17.)  A Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt. 2018. évi üzleti tervének és 2018. I. félévi beszámolójának elfogadása   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  331/2018. (10.17.)  A Tüke Busz Zrt. 2018. évi üzleti tervének és 2018. I. félévi beszámolójának elfogadása, valamint a vezérigazgató 2017. évi prémiuma   Részletek
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  2018.10.17  332/2018. (10.17.)  A BIOKOM Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének és 2018. I. félévi beszámolójának elfogadása   Részletek