Dokumentumok
Ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

  e-közigazgatás
  Dokumentumhitelesítés (AVDH)
  Dokumentumfeltöltés

 Segítség a szűréshez:
1. lap (Összesen: 6) - Frissít
Ügy megnevezése Csatolmányok
 Kérelem építményadó kedvezmény, mentesség igénybevételéhez, megszüntetéséhez   Részletek
 Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról   Részletek
 Meghatalmazás   Részletek
 Nyilatkozat az adómentességre jogosító tartózkodásról   Részletek
 Nyilatkozat helyi adó-, gépjárműadó-, személyes illetékmentesség igénybevételéhez   Részletek
 Talajterhelési díj ügy   Részletek
 Telekadó ügy   Részletek
 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallása   Részletek
 Tájékoztatás a helyi önkormányzat kezelésében lévő adószámlákról   Részletek
 Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás   Részletek
 Adó- és értékbizonyítvány kiállítása   Részletek
 Adóigazolás (hatósági bizonyítvány) kiállítása   Részletek
 Adók módjára behajtandó köztartozások   Részletek
 Bejelentkezés, változás-bejelentés, megszűnés vállalkozások részére   Részletek
 Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről   Részletek
 Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén   Részletek
 Építményadó ügy   Részletek
 Változásbejelentés magánszemélyek esetén   Részletek
 Fizetési könnyítési és méltányossági ügyek (gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet)   Részletek
 Fizetési könnyítési és méltányossági ügyek (magánszemély egyéni vállalkozó)   Részletek