Dokumentumok
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások nyilvántartása
 Segítség a szűréshez:
1. lap (Összesen: 1) - Frissít
Közszolgáltatás megnevezése Közszolgáltatás tartalma Igénybevétel módja Díjak Kedvezmények Megjegyzés Csatolmányok
 Autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás  Az 5/ 2015. (III:16.) Ör.-en és a BIOKOM Kft. és az Önkormányzat között 2015. június 06-án létrejött Közfeladat ellátási Szerződés, valamint a meghatározott - lakosság által díjfizetés ellenében Pécs területén igénybe vehető - közszolgáltatás  Írásbeli szerződés nélkül, ráutaló magatartással.  A csatolmány 1 mellékletének 5.pontja szerint  Tüke Kártya viteldíj kedvezmény:  Önként vállalt önkormányzati feladat  
 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás  Az 55/ /2013. (XII: 17.) Ör. szerint a Dél- Kom .Kft.-által hulladék átvételét gyűjtését ,elszállítását és kezelését, valamint a hulladékgazdálkodással érintett létesítmények fenntartását és üzemeltetését foglaja magába  Írásbeli szerződéssel, vagy a szolgáltatás első igénybevételével, vagy a szolgáltató rendelkezésre állásával  http://new.delkom.hu/pecsi-uritesi-dijak/  Az 55/ /2013. (XII: 17.) Ör. csatolmány 7. § (3a);(4); (5) bekezdések, és a 21. § (3) bekezdése szerint  A lakosság és a közületek részéről díjfizetés ellenében kötelezően igénybe veendő - részben állami , részben kötelező önkormányzati - közfeladat.  
 Kegyeleti közszolgáltatás  A köztemető fenntartását, üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége, amelyet a BIOKOM Kft lát el, a 42/2005.(XII. 29.) Ör. szerint.  Írásbeli szerződéssel  A csatolmány42/2005.(XII. 29.) Ör.1.melléklete szerint  -Díszsírhely megváltása és hozzátartozók hiányában szolgáltató általi gondozása ingyenes.  Lakosság által részben kötele-zően igénybe veendő szolgál-tatás. Részben kötelező ön-kormányzati feladat.  
 Kéményseprő- ipari közszolgáltatás  Siklós Város és a hozzátartozó 58 településen szolgáltatási koncesszió keretében végeztetett kéményseprő ipari tevékenységet magába foglaló közszolgáltatás, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/ 2013(VI.24.) Ör. alapján  Írásbeli szerződés nélkül. A szolgáltató rendelkezésre állásával, vagy a szolgáltatás megrendelésével  A közületek számára a 27/2013.( VI.24.) Ör csatolmány 5. melléklete szerint  A természetes személyek részére ingyenes  A területen lévő ingatlan tulajdonosok számára kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás  
 Közterületek tisztántartása  A közterületek tisztántartásáról szóló 58/2008.(XII.30.) Ör. és a hatályos Közfeladat Ellátási Szerződés alapján parkok és önkormányzati zöldfelületek gondozását, az önkormányzati tulajdonú utak és Egyéb közterületek síkosságmentesítését foglalja magába  A közösség együttesen veszi igénybe ,írásbeli szerződés nélkül  A szolgáltatásért az egyes lakosok díjat nem fizetnek    Kötelező önkormányzati feladat.  
 Közterületi parkolók üzemeltetése  Pécs Város Környezet kímélő forgalmi rendjéről és a fizető parkolók működtetéséről szóló 49/ 2011. (X.31.) Ör .alapján a közterületen lévő parkolóknak BIOKOM Kft. általi fenntartása és lakossági díj ellenében történő üzemeltetése  Írásbeli szerződés nélkül. A parkolójegy , vagy egyéb parkolásra jogosító dokumentum megváltásával és a parkolóhely igénybevételével  A 49/ 2011. (X.31.) Ör.csatolmány 3. melléklete szerint  A 49/ 2011. (X.31.) Ör.csatolmány 10. § és 12.§- aszerint  Nem kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás. Önként vállalt önkormányzati feladat.  
 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására szolgálóközműpótló berendezés Tettye Forrásház Zrt. általi kiürítése ( szippantása) , és ártalmatlanító helyre történő begyűjtése, a 8/2013. (III: 18.) Önkormányzati rendelet szerint.  Írásbeli szerződéssel, vagy a szolgáltatás első igénybevételével, vagy a szolgáltató rendelkezésre állásával, vagy az Ingatlan tulajdonos részére a szolgáltató által történő (kifejezett) felajánlásával.  A 8/2013. (III: 18.) Ör.csatolmány 1. melléklete szerint    A lakosság és közületek által - díjfizetés ellenében - kötelezően igénybe veendő. Kötelező önkormányzati közfeladat  
 Távhőszolgáltatási közszolgáltatás  A PÉTÁV KFT. részéről a felhasználónak a távhőtermelő létesítményből távhővezeték-hálózatonkeresztül, végzett,üzletzerű tevékenység keretében történő hőellátásával, fűtési, illetve egyéb hőhasznosítási célú energiaellátása lakossági díjfizetés ellenében ,  Írásbeli szerződéssel  http://petav.hu/petav/UserFiles/File/kurucz/Lakossági%20távhőszolgáltatási%20díjak%202014.%20október%201-től.pdf    A lakosság által nem kötelezően igénybe veendő szolgáltatás. Kötelező önkormányzati feladat