Árverési felhívás ingatlan értékesítésre


2017.09.29
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, árverés útján értékesíti a Pécs, Kacsóh Pongrácz u. 20. szám alatti 4641 hrsz.-ú 1 ha 8201 m² nagyságú (volt Bőrklinika) ingatlanát, mely a Pécsi Építési Szabályzat szerint Különleges intézményi terület – Oktatási-Egészségügyi funkcióval 992.800.000 Ft + ÁFA induló vételáron.


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, árverés útján értékesíti a Pécs, Kacsóh Pongrácz u. 20. szám alatti 4641 hrsz.-ú 1 ha 8201 m² nagyságú (volt Bőrklinika) ingatlanát, mely a Pécsi Építési Szabályzat szerint Különleges intézményi terület – Oktatási-Egészségügyi funkcióval 992.800.000 Ft + ÁFA induló vételáron.

A licit eljáráson való részvétel feltétele a kikiáltási ár 10 %-ának megfelelő összeg ajánlati biztosíték jogcímén történő átutalása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt. Pécsi Igazgatóságánál vezetett 11731001-15478706 számú költségvetési elszámolási számlájára, mely összeg a nyertes részére a vételárba beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül.

Az ingatlan a liciten résztvevők között a legmagasabb vételi árat ajánló személy részére kerül értékesítésre, a licitlépcső bruttó 10 millió Ft.

Az ingatlan megtekintése a tulajdonos képviseletében eljáró Flórián Judittal (tel.: 20/566-2165) történt előzetes telefonos egyeztetést követően lehetséges.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a liciteljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az árverésen történő részvétel feltételei:
Az árverésen megjelent természetes személynek személyazonosságát, jogi személynek pedig létezését hitelt érdemlő módon kell igazolnia. Az árverésen személyesen, vagy meghatalmazással lehet részt venni. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratot kell bemutatni. A képviseleti és aláírási jogosultságot ügyvéd által ellenjegyzett vagy közhitelesített aláírás-mintával vagy címpéldánnyal kell igazolni.

Részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében kérhető. Információ a 72/ 534-003, 72/533-918 telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen is kérhető.

A liciteljárás helye és ideje: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217., 2017. október 25. (szerda) 10.óra.