ÁRVERÉSI FELHÍVÁS


2017.10.10

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, árverés útján értékesíti a

Pécs, Füzes dűlő 27. sz. alatti 3714 hrsz-ú telekalakítást követően kialakuló 1005 m² nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát 5.900.000,- Ft + Áfa induló vételáron

Pécs, Rodostó u. 17/1 sz. alatti 4933/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű 1334 m2 nagyságú ingatlanát 16.000.000,- Ft + Áfa induló vételáron

Pécs, Rodostó u. 17/2 sz. alatti 4933/2 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű 1218 m2 nagyságú ingatlanát 14.600.000,- Ft + Áfa induló vételáron
Részletek

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, árverés útján értékesíti a

Pécs, Füzes dűlő 27. sz. alatti 3714 hrsz-ú telekalakítást követően kialakuló 1005 m² nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát 5.900.000,- Ft + Áfa induló vételáron

Pécs, Rodostó u. 17/1 sz. alatti 4933/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű 1334 m2 nagyságú ingatlanát 16.000.000,- Ft + Áfa induló vételáron

Pécs, Rodostó u. 17/2 sz. alatti 4933/2 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű 1218 m2 nagyságú ingatlanát 14.600.000,- Ft + Áfa induló vételáron


A licit eljárás ingatlanonként történik, a részvétel feltétele az induló nettó vételár 10%-ának ajánlati biztosíték jogcímén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt. Pécsi Igazgatóságánál vezetett 11731001-15478706 számú költségvetési elszámolási számlájára történő átutalása, mely összeg a nyertes részére a vételárba beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül.
A vevő a vételáron felül az értékesítés érdekében és során felmerülő költségeket vállalni köteles. A telekalakítást igénylő területeknél az adásvételi szerződés megkötésére a telekalakítás lebonyolítását követően kerül sor. Az ingatlan a liciten résztvevők között a legmagasabb vételi árat ajánló személy részére kerül értékesítésre.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a licit eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árverésen történő részvétel feltételei:
Az árverésen megjelent természetes személynek személyazonosságát, jogi személynek pedig létezését hitelt érdemlő módon kell igazolnia. Az árverésen személyesen, vagy meghatalmazással lehet részt venni. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratot kell bemutatni. A képviseleti és aláírási jogosultságot ügyvéd által ellenjegyzett vagy közhitelesített aláírás-mintával vagy címpéldánnyal kell igazolni.

Részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében kérhető. Információ a 72/534-003, 533-902 telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen is kérhető.

A liciteljárás helye és ideje: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217.,
Pécs, Füzes dűlő 27. sz. alatti 3714 hrsz. 2017. november 6-án 13 órakor
Pécs, Rodostó u. 17/1. sz. alatti 4933/1 hrsz. 2017. november 6-án 14 órakor
Pécs, Rodostó u. 17/2. sz. alatti 4933/2 hrsz. 2017. november 6-án 14.30 órakor