ÁRVERÉSI FELHÍVÁS


2017.10.25

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, árverés útján értékesíti a

Pécs, Tildy Zoltán utca - Nyugati Kőhíd dűlőben található 23913/104 hrsz-ú telekalakítást követően kialakuló 2455 m² nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát 13.700.000,- Ft + Áfa induló vételáron

Pécs, Tüskésréti úton található 40959/2 hrsz-ú és 40960/3 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű 1222 m2 és 430 m2 nagyságú ingatlanát 7.726.000,- Ft + Áfa induló vételáron
Részletek

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, árverés útján értékesíti a

Pécs, Tildy Zoltán utca - Nyugati Kőhíd dűlőben található 23913/104 hrsz-ú telekalakítást követően kialakuló 2455 m² nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát 13.700.000,- Ft + Áfa induló vételáron

Pécs, Tüskésréti úton található 40959/2 hrsz-ú és 40960/3 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű 1222 m2 és 430 m2 nagyságú ingatlanát 7.726.000,- Ft + Áfa induló vételáronA licit eljárás ingatlanonként történik, a részvétel feltétele az induló nettó vételár 10%-ának ajánlati biztosíték jogcímén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt. Pécsi Igazgatóságánál vezetett 11731001-15478706 számú költségvetési elszámolási számlájára történő átutalása, mely összeg a nyertes részére a vételárba beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül.
A vevő a vételáron felül az értékesítés érdekében és során felmerülő költségeket vállalni köteles. Az ingatlan a liciten résztvevők között a legmagasabb vételi árat ajánló személy részére kerül értékesítésre.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a licit eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árverésen történő részvétel feltételei:
Az árverésen megjelent természetes személynek személyazonosságát, jogi személynek pedig létezését hitelt érdemlő módon kell igazolnia. Az árverésen személyesen, vagy meghatalmazással lehet részt venni. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratot kell bemutatni. A képviseleti és aláírási jogosultságot ügyvéd által ellenjegyzett vagy közhitelesített aláírás-mintával vagy címpéldánnyal kell igazolni.

Részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében kérhető. Információ a 72/534-003, telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen is kérhető.

A liciteljárás helye és ideje: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.II/217.,
Pécs 23913/104 hrsz-ú ingatlan 2017. november 20-án 10 órakor
Pécs 40959/2, 40960/3 hrsz-ú ingatlanok 2017. november 20-án 11 órakor