Közérdekű adatok

Szabályzatok, ÜgyrendekPécs Megyei Jogú Város Önkormányzata KözgyűléseIdősügyi Tanács ügyrendje


Nemzetiségi Tanács Működési Szabályzata


Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács Ügyrendje


Szervezeti és Működési Szabályzat


Jogi és Ügyrendi Bizottság Ügyrendje


Kulturális és Köznevelési Bizottság Ügyrendje


Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje


Pécsi Értéktár Bizottság Ügyrendje


Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ügyrendje


Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje


Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaAdóügyi Osztály által nyilvántartott - 90 napon keresztül folyamatosan fennálló - helyi adók és adók módjára behajtandó köztartozások közzétételéről


Szervezeti és Működési Szabályzat


Adatvédelmi Szabályzat


Etikai Kódex


2017-2019. évi Esélyegyenlőségi Terv


Eszközök és források értékelési Szabályzata


Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzata


Gazdasági Szervezet Ügyrendje


Integrált Kockázatkezelés


Közérdekű adatok közzétételi szabályzata


Leltározási és leltárkészítési Szabályzat


Másolatkészítési Szabályzat


Önköltségszámítási Szabályzat


Pénzkezelési Szabályzat


Számlarend


Számviteli politika


Tűzvédelmi Szabályzat


Vagyongazdálkodási Ügyrend


Pécs Megyei Jogú Város ÖnkormányzataÁllandó bizottságok mellett működő gyakornokok kiválasztásának és tevékenységének rendje


Cím-nyilvántartási Szabályzat


Eszközök és források értékelési Szabályzata


Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzata


Leltározási és leltárkészítési Szabályzat


Önköltségszámítási Szabályzat


Pályázási rend


Pénzgazdálkodás rendjéről szóló Szabályzat


Pénzkezelési Szabályzat


Számlarend


Számviteli politika


Támogatási Szabályzat


Választókörzeti keret felhasználása


Közös szabályzatokA panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről valamint az integritást sértő események kezelésének eljárásrendje


Belső Kontroll Kézikönyv


Közbeszerzési Szabályzat


Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó Szabályzat