Tájékoztatók
Magyarszéphely településképi arculati kézikönyv (MINTA)”

  Részletek



Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Cselekvési Programja 2017-2022

  Részletek

Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet állami főépítészi eljárásrend szerinti 2017. évi 17. számú módosítási eljárásának véleményezési dokumentációjának közzé tétele.

  Hirdetmény
  Hirdetmény a véleményezés lezárásáról
  Véleményezési dokumentáció


Pécsi Családbarát Szolgáltató címet a nyertek a Területi Szociális Központok

  Részletek



Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendeletét módosította a 8/2017. (II. 21.) rendelet megalkotásával.

  PMJVÖ Közgyűlésének 8/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
  PMJVÖ Közgyűlése 25/2017. (02.16.) sz. határozata a PÉSZ 2016. évi 14. sz. módosítási eljárásához kapcsolódóan a településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 550/2003. (11.27.) számú határozat módosításáról és a kapcsolódó településrendezési szerződések megkötéséről
  Jegyzőkönyvi kivonat a Közgyűlés 2017.02.16-i üléséről


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója

 Részletek (pdf)


Perkapu - letölthető nyomtatványok

 Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
 Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben


Hőség elleni védekezéssel kapcsolatosan fontos tanácsok, javaslatok

 Részletek (pdf)


2016.évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés

 Jelentés (pdf)


2015.évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés

 Jelentés (pdf)


Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat megvalósítása Pécsett

 Megvalósíthatósági tanulmány (pdf)



Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett

 Megvalósíthatósági tanulmány (pdf)
 Településtervezői munkarész (pdf)



2014. évi összevont jelentés a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról

 Letöltés (pdf)



Egyesületi - alapítványi támogatások 2015

 Támogatási kérelem - letöltés
 Szakmai beszámoló űrlap- letöltés
 Elszámoló űrlap - letöltés



Közterületen elhelyezett képfelvevők

 Letöltés (pdf)


Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály ellenőrzési terve

 Részletek

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020

 Részletek

Pécs Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepció

 Részletek

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 321/2014. (07.30.) számú határozata

 Részletek

Pécs Megyei Jogú Város Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 320/2014. (07.30.) számú határozata

 Részletek

Polgármesteri Kiküldetések

 Részletek

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási rendje 2017. május hónapban

 Részletek

Tájékoztató a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételeiről és azok felhasználásról

 2012.
 2013.
 2014. 1. negyedév
 2014. 1. félév
 2014. 3. negyedév
 2015. 1. félév

Tájékoztató a Pécsi Vízmű körül kialakult jogvita lezárása tárgyában kötött szerződésekről

 Megszüntetési, elszámolási megállapodás (pdf)
 Részvény adás-vételi szerződés (pdf)
 Letéti szerződés (pdf)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala közbeszerzéseinek éves statisztikai összegzései

 2008 (pdf)
 2009-1 (pdf)
 2009-2 (pdf)
 2010-1 (pdf)
 2010-2 (pdf)
 2011 (pdf)


Ökováros-Ökorégió program

 program (pdf)


Menetrend szerinti személyszállításról szóló összevont jelentés

 Jelentés (2011.) (pdf)



Jelentés várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételekről

 Jelentés (2012.) (pdf)



Közművelődési megállapodások

 Hirdetmény (pdf)
 Közművelődési megállapodások (pdf)
 Közművelődési Tanács (pdf)



Veszélyes ipari üzemek, SEVESO II.

SEVESO nyilvános adatok A jogszabályok adta felhatalmazás, illetve a benne foglalt előírások teljesítése érdekében az érdeklődők az alábbi linkre kattintva megtekinthetik a Seveso II. irányelv szerint ún. Felső küszöbértékű megyei veszélyes üzem adatait, illetve a hozzá tartozó lakossági tájékoztató kiadványt, a biztonsági jelentést, valamint hatósági határozatot.

 Lakossági Tájékoztató MOL Pécs Bázistelep
 Biztonsági Jelentés MOL Pécs Bázistelep
 Biztonjági Jelentés Hatósági határozata - MOL Pécs Bázistelep



Pécs Megyei Jogú Város Energiastratégiája

 Energiastratégia (pdf)



Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedés-fejlesztési terve


 Felmérés munkarész (pdf)
 Elemzés munkarész (pdf)
 Stratégia és program (pdf)
 Mellékletek (pdf)


 Megvalósíthatósági tanulmány 1 (pdf)
 Megvalósíthatósági tanulmány 2 (pdf)
 Megvalósíthatósági tanulmány 3 (pdf)
 Megvalósíthatósági tanulmány 4 (pdf)
 Megvalósíthatósági tanulmány 5 (pdf)



Pécs Megyei Jogú Város Operacionális Auditálása

 Vezetői összefoglaló (pdf)

 Mélytérkép (pdf)

 Javaslatok (pdf)


 1.4.b számú melléklet (pdf)
 4. számú melléklet (pdf)
 5. számú melléklet (pdf)


Pécs Város hosszú- és középtávú stratégiája

 Vezetői összefoglaló

 Helyzetelemzés

 Térkép mellékletek

 Városrészek elemzése

 Stratégia


Pécs Város településfejlesztési koncepciója

 Településfejlesztési koncepció (pdf)

 Határozat 546/2009 (XI.26.)


EKF megvalósíthatósági tanulmányok

 Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont

 Közterek és parkok újjáélesztése

 Pécsi Konferencia- és Koncertközpont


Pécs Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

  Pécs IVS

  Pécs antiszegregációs terve


Pécs a befogadó város - küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen

  Stratégiai koncepció 2014-2020


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

  Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018

  Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 2015. évi felülvizsgálata

  Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 2016. évi soron kívüli felülvizsgálata


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil koncepciója 2016-2021

  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil koncepciója 2016-2021